Thiết bị tạo sóng

 • Công suất từ 1.5 kw
 • Dùng bơm MGD+
 • Nguồn điện 230/400 V 50/60 Hz
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Thiết bị tạo sóng đơn

Thiết bị tạo sóng đơn

 • Gồm 4 màu lựa chọn: Trắng, vàng chanh, bạc, nâu xám
 • Kèm hệ thống đèn led
 • Dùng bơm CCS hoặc Balneo 2.6 kw
 • Nguồn điện 230/400 V 50/60 Hz
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Thiết bị tạo sóng kép

 • Gồm 5 màu lựa chọn: Trắng, vàng chanh, bạc, nâu xám, xám
 • Gồm 2 panel tạo sóng đồng thời
 • Kèm hệ thống đèn led
 • Dùng bơm CCS hoặc Balneo 2.6 kw
 • Nguồn điện 230/400 V 50/60 Hz
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Thiết bị masage đơn

Thiết bị masage đơn

 • Gồm 5 màu lựa chọn: Trắng, vàng chanh, bạc, nâu xám, xám
 • Một panel massage đơn
 • Dùng bơm MGD+ công suất 2.5 kw
 • Nguồn điện 230/400 V 50/60 Hz
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Thiết bị massage kép

 • Gồm 5 màu lựa chọn: Trắng, vàng chanh, bạc, nâu xám, xám
 • Hai panel massage kép
 • Dùng bơm MGD+ công suất 2.5 kw
 • Nguồn điện 230/400 V 50/60 Hz
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Đầu phun Hydro – Massage

Đầu phun Hydro – Massage

 • Gồm 5 màu lựa chọn: Trắng, vàng chanh, bạc, nâu xám, xám
 • Dùng cho hệ thống massage đơn hoặc kép
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117