Bình lọc cát HDPE

 • Các loại model từ 6 - 20 m3/h
 • Gồm 2 loại Top Valve và Side Valve
 • Áp suất làm việc 2.5 bar
 • Tốc độ lọc tối đa 50 m3/h/m2
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 5 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Bình lọc cát Fiberglass

Bình lọc cát Fiberglass

 • Các loại model từ 11 - 59 m3/h
 • Áp suất làm việc 2.5 bar
 • Tốc độ lọc tối đa 50 m3/h/m2
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 5 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Bình lọc cát Laminated

 • Các loại model từ 10 - 32 m3/h
 • Áp suất làm việc 2.5 bar
 • Tốc độ lọc tối đa 50 m3/h/m2
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 5 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Lọc Catridge

Lọc Catridge

 • Gồm 5 loại model từ C2 - C7
 • Diện tích bề mặt lọc từ 2.5 - 7.6 m2
 • Lọc catridge thân thiện môi trường và tiết kiệm nước
 • Sản xuất chính hãng WELTICO - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 1 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Lọc Skimmer

 • Dùng cho hồ bơi có thể tích từ 25 - 95 m3
 • Tốc độ lọc tối đa từ 19 - 22 m3/h
 • Lọc cỡ hạt nhỏ nhất 15 micron
 • Lọc catridge thân thiện môi trường và tiết kiệm nước
 • Sản xuất chính hãng WELTICO - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 1 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Lọc vệ sinh hồ bơi

Lọc vệ sinh hồ bơi

 • Dùng cho hồ bơi có thể tích từ 25 - 95 m3
 • Lọc cỡ hạt nhỏ nhất 15 micron
 • Lọc catridge thân thiện môi trường và tiết kiệm nước
 • Sản xuất chính hãng WELTICO - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 1 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Lọc túi

 • Dùng cho hồ bơi thông minh
 • Lọc cỡ hạt nhỏ nhất 500 micron
 • Sản xuất chính hãng WELTICO - Pháp
 • Bảo hành quốc tế 1 năm
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117