Bơm Renovo

 • Công suất từ 0.6 kw đến 2.0 kw
 • Phù hợp với các loại bơm của Astral, Pentair, Hayward, Speck, Kripsol, DAB, Marlow, Espa,...
 • Nguồn điện 230 V hoặc 230/400 V
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 65°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Bơm MCB+

Bơm MCB+

 • Công suất từ 0.5 kw đến  1.0 kw
 • Nguồn điện 230 V hoặc 230/400 V
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 50°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Bơm MGD+

 • Công suất từ 0.5 hp đến 3 hp
 • Nguồn điện 230 V hoặc 230/400 V
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 50°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Bơm PHT

Bơm PHT

 • Công suất từ 0.4 kw hp và 1.1 kw
 • Phù hợp với các loại bơm của hãng Desjoyaux - Pháp
 • Nguồn điện 230 V hoặc 230/400 V
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 50°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Bơm 2 tốc độ Dual-speed

 • Công suất từ 0.5 kw hp đến 2.6 kw
 • Nguồn điện 230 V
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 50°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Bơm dùng cho Spa

Bơm dùng cho Spa

 • Công suất từ 1.1 kw đến 2.2 kw
 • Nguồn điện 230 V 50 Hz
 • Nhiệt độ làm việc từ 5 - 50°C.
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117