Báo động hồ bơi Discrète

 • Dùng báo động rơi ngã xuống hồ cho trẻ nhỏ
 • Gắn dưới thành hồ
 • Điều khiển từ xa tối đa 30 m
 • Dùng cho hồ bơi cũ hoặc mới
 • Chống thấm nước IP x 7
 • Nguồn điện gồm 4 pin 1.5 V
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
Báo động hồ bơi Immerstar

Báo động hồ bơi Immerstar

 • Dùng báo động rơi ngã xuống hồ cho trẻ nhỏ
 • Gắn trên thành hồ
 • Âm thanh 100 dB
 • Dùng cho hồ bơi cũ hoặc mới
 • Chống thấm nước IP x 5
 • Nguồn điện gồm 4 pin 1.5 V
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

Báo động hồ bơi Visiopool

 • Dùng báo động rơi ngã xuống hồ cho trẻ nhỏ
 • Gắn trên thành hồ
 • Âm thanh 100 dB
 • Dùng cho hồ bơi cũ hoặc mới
 • Chống thấm nước IP x 5
 • Nguồn điện gồm 4 pin 1.5 V
 • Đạt tiêu chuẩn quốc tế cho thiết bị báo động NFP 90-307 / A1
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng ACIS - Pháp
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117