Aqua Elite AE-50

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 180 m3
 • 100% không dùng hoá chất
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực, ống Venturi và bộ test ion
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
MineralPure RC-50

MineralPure RC-50

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 180 m3
 • Giảm đến 90% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi gia đình
 • Kết hợp với bộ chống bám cặn cho hồ bơi
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực, ống Venturi và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

MineralPure R-40

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 150 m3
 • Giảm đến 90% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi gia đình
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
MineralPure R-50

MineralPure R-50

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 180 m3
 • Giảm đến 90% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi gia đình
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117