MineralPure CS-75

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 250 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
MineralPure CS-150

MineralPure CS-150

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 500 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

MineralPure CS-225

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 750 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
MineralPure CS-300

MineralPure CS-300

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 1000 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117

MineralPure CS-450

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 1500 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117
MineralPure CS-600

MineralPure CS-600

 • Dùng cho hồ bơi lên đến 2000 m3
 • Giảm đến 75% lượng hoá chất sử dụng cho hồ bơi công cộng
 • Nguồn điện 110/240 VAC 50/60 Hz
 • Trọn bộ bao gồm điện cực và bộ test ion
 • Sản xuất chính hãng Clearwater - Mỹ
 • Bảo hành quốc tế 2 năm
 • Chứng nhận: ANSI/NSF 50 | UL | CUL
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc gọi ngay 0942.777.117